Twins合體去馬爾代夫度假

20150222
東網電視
更多新聞短片
阿Sa(左)同阿嬌一齊去馬爾代夫度假,果然姐妹情深。
樂壇組合Twins又再度合體啦!歌手蔡卓妍(阿Sa)上載與鍾欣湩(阿嬌)在機場的合照,二人雖然戴上黑超,但興奮之情溢於言表,相中他們笑容燦爛,原來正準備前往馬爾代夫度假,蔡卓妍撇下男友陳偉霆同姐妹出遊,足見Twins十五年姐妹情深厚,而粉絲見到阿Sa和阿嬌在機場合體,都表示很開心,還祝福兩位女神玩得開心啲!