Running Bobby孭胡定欣雨中喪跑
藝人歐陽震華(Bobby)日前於中環海傍與胡定欣拍攝《一屋老友記》外景,劇情講述Bobby在海傍開解定欣並借機表白,最後抱得美人歸,Bobby在表白成功後更揹起定欣跑,場面相當溫馨!不過拍攝當日又凍又下雨,面對僅十度的低溫,二人埋位前包到實一實,Bobby與定欣對稿時更為女方撐起雨傘,十分體貼。

喪食豬油渣麵

Bobby透露拍攝已到尾聲,故在劇中向定欣示愛一定成功,定欣早前指情人節要與Bobby開工齊齊過,Bobby就笑謂:「咪對足佢全日囉,我哋食豬油渣麵囉,套劇有個景係豬油渣麵舖頭,我哋真係買現成豬油渣麵返嚟拍㗎。」

最強娛樂APP《東網巨星》,除咗特備遊戲節目《巨星放題》外,每個禮拜都仲有好多其他精彩娛樂節目。預知未來,相信好多人都希望做到,《東網巨星》APP其中一個重點節目《玄學星相》,除咗教識大家點樣催吉避凶,仲會以玄學角度,幫大家八盡每周娛樂熱話㗎!

最強娛樂APP「東網巨星」下載連結:
http://on.cc/redirect/entertainment