PikaPika!鄭中基麻醉藥未過即為比卡超配音

2019年05月01日 15:29
東網電視
更多新聞短片
鄭中基(右)與方力申出席電影《POKÉMON 神探Pikachu》的首映禮。

男星鄭中基與方力申今午現身沙田新城市廣場出席電影《POKÉMON神探Pikachu》首映禮,二人今次合作為電影獻聲,分別為「比卡超」及男主角配音。二人在活動上分享配音時的趣事及感受,鄭中基指自己在配音當日早上去了剝牙,因為打了麻醉針,要在半邊面冇感覺的狀態下配音,問他有否擔心會口齒不清,他就笑指:「我淨係怕會因為冇感覺而咬到自己成口血。」

鄭中基花了兩日時間完成配音,聲演男主角的方力申就花了四日,他坦言配音有難度:「配音真係好辛苦,知道配音員真係好專業,佢哋唔出樣,但係勞苦功高,今次係好好嘅經驗。」他又指未看過配音出來的成果,好期待快些看到電影。

同場仲有鄭中基太太帶同仔女撐場,鄭中基指囝囝扮「比卡超」的叫聲扮得很神似,曾想過找他來配,又指曾試過帶兒子去睇戲,但因為怕黑而未開場就喊住要走:「我試過帶佢去睇恐龍(電影),但最後都係唔得,要返屋企再睇。」不過,他指今天有很多小朋友同場,應該沒有問題。