NET在理財:嚴選高成數按揭 輕鬆置業

20161205
東網電視
更多新聞短片
近年政府頻頻加辣同金管局收緊按揭,想透過高成數按揭,買樓借多啲愈來愈困難,現時透過按揭保險、二按同財務公司仍然可以借到高成數按揭,不過就要相當有技巧,「東網」就準備好高成數按揭攻略,務求準買家計掂條數,又能夠盡量減低風險。
第一類:借按揭保險最着數,限制亦最多
買家向銀行申請按揭上限係6成,如果要超過6成,就要額外買按揭保險,成數最高可以達到8成或者9成,成數愈高保費就愈高,以30年按揭計,8成按揭的保費為貸款額2.15%,9成按揭保費為4.35%。
透過按揭保險敍做高成數按揭有兩大好處,就係銀行低按息同可以借埋保費,缺點就係限制多,包括樓價唔可以過600萬港元,仲要係自住,符合銀行供款與入息比率及壓力測試要求。
用家買600萬元或以下物業都可以透過按保借8成按揭,符合嚴格要求,仲可以借足9成,3大條件就係首次置業人士、有固定收入、供款與入息比率不超過45%(壓力測試下不超過55%)。
第二類:一、二按一齊借,只限新盤
近年發展商積極透過提供二按高成數按揭推銷新盤,做法是銀行提供5成至6成一按,由發展商旗下或合作的機構提供額外4成至5成按揭,普遍整體可以達8成。
透過發展商與銀行合作提供的高成數按揭,好處是整體按揭利率應低於財務公司,一按部分亦可爭取市場上最低的銀行按息,低至H加1.35厘,二按部分,普遍為首2至3年約P減2厘,其後P或以上,而整筆二按已獲得銀行同意,甚至部分樓盤可以享受初期的免供優惠。
由於買家的一按部分由銀行提供,所以慳首期以外,買家仍要符合銀行供款與入息比率及壓力測試要求。
然而,有關做法只限新盤,若購買二手物業的買家想獲得銀行同意,一併在市場借取二按,則相當困難,提醒大家,切勿未獲得銀行同意,私下向其他機構借取二按,否則一旦銀行抽樣查冊時發現,將加息甚至要求提早償還按揭!
第三類:財務公司做一按,要揀有規模
樓市盤源少,買家想趁早入市,若首期及收入均未符合銀行要求,不少會向財務公司申請一按,好處是批核及提取貸款較快,成數高達7成至9成,而且無收入限制,新盤及二手物業均適用。
現時市場上持有放債人牌照的財務公司超過1,800家,質素及利率參差,如果準業主向財務公司敍做按揭,要額外留意文件及條款,例如不應扣起貸款作額外手續費等。
話你知,財務公司實力不同影響其資金成本,所以向具規模的財務公司敍做一按,按揭利率亦往往較低,若財務公司建議僅提供低成數一按,額外安排二按甚至三按,則要額外小心,反映該財務公司可能實力不足之餘,整體按揭利率亦相對複雜及高很多,可免則免。
雖然財務公司提供的按揭成數又高,方案亦靈活,惟利率一般較高,準買家決定提取貸款時,仍要緊記審慎計算自己還款能力及風險。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
狂人入主白宮 睇通全球政經變化 即上「美國大選」專頁:http://on.cc/uselection2016
「東網Money18」全新功能「板塊追蹤」,助你分析抓緊投資先機
「致富智庫」領悟理財/職場智慧,一Click改變一世