HANA安俊豪大唱小精靈主題曲獲共鳴

20160802
東網電視
更多新聞短片
唔知佢哋第時玩街頭Busking會唱咩歌呢?

樂壇新人HANA及安俊豪(Simon)昨日到荔園擔任表演嘉賓,二人在台上合唱幾首歌,其中一首是近期大熱的《寵物小精靈》主題曲,表演時獲全場共鳴,有觀眾忍不住一起大合唱。HANA透露自己不是常玩Pokémon Go遊戲,故向經驗較豐富的Simon請教,目前是Level 19的Simon笑言:「玩遊戲可以同朋友有共同話題,又可以放鬆心情,最開心係可以將精靈改名,但諗啲得意名都好頭痛。」而HANA最近正為自己中文名字搞招募,故她笑言可問Simon取改名建議。另外,HANA及Simon都識彈結他,亦唱開街頭Busking,故約定日後可夾期齊齊玩街頭busking,夾歌彈結他。