Cheronna@SG新戲險被姦 滾水淋淫魔

20171012
東網電視
更多新聞短片
Cheronna提到喺新戲中會被人意圖強姦。

組合Super Girls成員吳嘉熙(Cheronna)在元朗出席ViuTV新劇《Plan B》開鏡拜神。提到男友「夏雨仔」黃奕晨(Dixon)冇份參演,她即謂:「唔係我決定嘛!希望之後有機會合作!不過今日都學到好多嘢,因為所有演員都好有經驗,同埋個角色對我嚟講都好大挑戰,因為同我本人係相反。」提到戲中會被駱振偉(Thor)意圖強姦,問男友會否監場,她即謂:「佢同Thor都好老友,所以唔擔心。(可能私下打佢一身?)有場戲我要用水淋Thor,我男友就講笑話叫我換滾水淋佢。」又笑指Thor有邀請Dixon探班:「睇吓佢肯唔肯,我自己叫就未必肯嚟。」

提到隊友李靜儀(Heidi)自爆疑有情緒病,問男友有否跟她分享情緒問題,她即謂:「男友絕對冇呢啲問題。我覺得大家都有工作上嘅壓力,都想有靜嘅時候,所以都會畀大家空間,想傾就傾,唔好睇小情緒問題。」