Baby「僭建」搶林志玲Fo 網民激烈討論

20180114
東網電視
更多新聞短片
Baby(右)企喺林志玲身邊,點先可以搶Fo?咪就係靠對鞋囉!

有「台灣第一名模」之稱嘅林志玲雖然已經43歲,但係美貌同身材都Keep得非常好,唔單只係唔少宅男心目中嘅女神,仲令絲打們非常葡萄!最近林志玲就同Angelababy(Baby)參與大陸綜藝節目《王者進擊》,志玲就喺微博上載花絮照,而其中一張相就引起網民激烈討論!

呢張相就係兩人合照,以為冇咩特別?你就錯了!細心睇就發現企喺志玲身邊嘅Baby有備而嚟,「僭建」着上超厚底波鞋,拉近咗志玲同距離,仲成功靠對鞋搶埋Fo!

不過根據志玲同Baby嘅官方身高數據,兩人分別高173 cm同168 cm,而對鞋就起碼有5 cm高,所以有網民就覺得Baby冇168 cm,如果點會仲係矮過對方半個頭?亦有網民覺得身高唔係問題,因為兩個都係女神,一樣咁靚咁話!

----------------------------
東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!
https://goo.gl/KGuo2N