Baby曉明帶小海綿去迪士尼被捕獲

20180503
東網電視
更多新聞短片
呢位網友犀利,完全影唔到小海綿正面。

黃曉明和Angelababy(楊穎)結婚3年,一路都好恩愛,雖然兩人都係大忙人,但都會抽時間合體陪仔仔去玩,最近黃曉明同baby就帶咗仔仔小海綿嚟香港迪士尼玩,仲被網友野生捕獲,該名網友上載多張照片,透露曉明夫婦帶兒子小海綿遊玩。兩人帶着小海綿玩旋轉木馬等遊樂項目,一家三口超有愛。不過該名網友影相非常有「技巧」,只係影小海綿背面,完全沒有正面照,所有小海綿似媽媽定似爸爸都仲係一個謎!