SUNSET OR RISE係行偶像路線?

20181014
東網電視
更多新聞短片
有獎拎,真係開心喇!

新進組合SUNSET OR RISE早前在澳門舉行的《VIP音樂頒獎典禮》中勇奪「VIP優秀偶像獎」銅獎,成員Tomy說:「自己本身係澳門人,第一次以組合嘅身份攞獎就係喺澳門,心情特別興奮!希望繼續努力,下年可以拎唱作人獎!」而成員Tammy則笑言說:「可能我哋成日喺社交平台做直播,儲到一定嘅觀眾群,所以大家都覺得我哋係行偶像路線,希望嚟緊同監製研究吓點開拓呢條路線。」

出道還沒夠一年,新歌《You Never Know》於串流平台裏取得不錯的收聽率,而單曲銷售下載榜更打入十大。對於新進組合能有這個佳績,Tammy感到驚訝:「可能我哋本身嘅曲風係以輕鬆、好chill為主要創作元素,所以會吸納到一定嘅聽眾,不過今次有咁多人願意用真金白銀買歌真係You Never Know!」