a記同學會聚會 袁文傑:溫馨又燦爛

2019年09月12日 09:17
東網電視
更多新聞短片
要維持一段友誼咁耐唔容易呀!
一班前亞視藝人雖然已經各散東西,但「a記同學會」不時都會相約飯敍,呢日佢哋又再舉行聚會,當中大批前亞視藝人包括袁文傑、江美儀、陳煒、陳啟泰、何慕詩、陳欣欣及老公何輝、蔡國威、張啟樂、林子博一家、鮑起靜等都有出席,場面相當熱鬧。
袁文傑喺社交網上載大合照,並留言:「今夜既溫馨,又燦爛」。不過當中見上年有現身嘅陳展鵬就未有出席,唔知係咪忙緊湊囡囡「小豬比」呢?
---------------
立即參加「賞您睇」: https://tinyurl.com/y2e6pmwk
Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。