Gin Lee預告出廣東碟 離港搵靈感

2020年01月15日 06:00
東網電視
更多新聞短片
粉絲們期唔期待呢?
歌手李幸倪(Gin Lee)出席網上音樂平台的直播活動,以歌會Fans,獲師弟樂隊ONE PROMISE的天衡及Dusty Bottle的JNY伴奏。Gin Lee表示2019年下半年度都化身「空中飛人」四出宣傳最新國語碟,已有一段時間冇見香港Fans,並趁機會宣布好消息:「今年會留多啲時間喺香港,好快就會推出廣東碟,會勤力啲!不過幾時出碟就真要睇我,因為今次我有份作曲,開始捉到寫歌靈感,原來要係離開香港先得,例如搭緊飛機、坐車,希望遲啲返馬來西亞抽時間寫到。」
農曆新年將至,Gin Lee興奮指會返家鄉馬來西亞跟家人團聚過年:「有得放假!其實係我先舉手請假,咁啲同事都要放假嘅,我好重視過年,可以見晒全部親戚。」親戚會催結婚?她笑話沒有:「佢哋關注我嘅事業多啲,會幫我剪報,同埋知道呢個階段我比較Focus落事業。」
講到近日於馬來西亞獲頒歌后殊榮,她感恩謂:「真係好開心!當日見到台下有好多前輩、新進歌手,都冇諗到咁多,拎到嗰陣好感動,十年前啱啱出道嘅第一隻專輯有入圍過『最佳專輯』,中間都冇再入圍,十年後就拎到個大獎,覺得呢段路程努力係有回報!」又笑指父母、家姐當日都有在場:「我媽咪話緊張到頭痛,哈哈!佢哋都好開心。(點慶祝?)未呀,因為拎完就飛返香港,遲啲打邊爐慶祝。」