G.E.M.心肌供血不足 跑唔夠3分鐘:我要死了

20200505
東網電視
更多新聞短片
嚇親唔少粉絲!
歌手鄧紫棋(G.E.M.)最近參與嘅內地真人騷節目《我要這樣生活》播出,當中除咗分享自己嘅獨居生活,最新預告中講到要去醫院做身體檢查,G.E.M.接受跑步測試,卻跑唔到三分鐘,仲邊跑邊大嗌:「我要死了!」
醫生指佢嘅心電圖與正常人有偏差,並診斷為心肌供血不足,解釋有部分人係心瓣嘅問題,有部分係肌肉問題,而G.E.M.就透露:「其實我小時候就知道左邊心室,有一條額外的管,但是這麼多年都沒有甚麼太大的事情發生,所以老實說我也就忘了這件事情。」唔少網友都表示擔心,提點經常中港兩邊走嘅佢,多加留意身體健康。