Gin Lee即將返鄉下馬來西亞 未有歸期惹結婚揣測

20220703
東網電視
更多新聞短片
歌手李幸倪(Gin Lee)尋晚(2日)現身音樂會,佢透露今個月8號會推出新專輯,並話係喺環球嘅最後一張專輯,又自爆即將返鄉下馬來西亞,但仲未知幾時返香港,即令人揣測佢係咪返鄉下結婚!即刻去片聽吓佢點講!
早前喺網上流出絕密影片嘅「國民初戀」姚焯菲(Chantel),尋晚(2日)同屋企人出發去新西蘭旅行。至於同樣係「聲夢學員」嘅鍾柔美(Yumi)尋日擔任網上音樂會表演嘉賓,受訪嗰陣被問到有冇問候Chantel,想知佢講咗咩就要睇今集《繽FUN主播室》喇!