Marf@COLLAR捲入虐畜紛爭 獲邀到狗場視察釋除公眾疑慮

2022年08月08日 21:45
東網電視
更多新聞短片
女團COLLAR成員Marf(邱彥筒)出道前做過獸醫護士,相當關心小動物,充滿愛心,仲經常都喺社交網轉發有關動物帖文,不過近日佢就因為轉發帖文,而捲入拯救遺棄和流浪動物機構與其前義工嘅紛爭之中!該機構被前義工發文指控虐待動物及私藏小狗,而Marf就轉發了該前義工嘅帖文,因而被該機構指不知真相情況下轉發貼文,令其聲譽受損,仲希望邀請Marf到狗場視察係咪有虐待動物嘅情況,盼能釋除公眾疑慮,並懇求Marf轉發帖文前要先三思而後行。