Celine妹妹變髮散發少女味 慘被批老咗10年!

2023年03月19日 20:01
東網電視
更多新聞短片
「香港小巨肺」譚芷昀(Celine)喺2017年參加美國才藝比賽真人騷《全美一叮》之後為人熟悉,不過佢喺比賽之後淡出幕前專心讀書,但不時都喺社交網更新近況。轉眼間佢今年已經15歲,長得亭亭玉立,愈大愈靚女,佢最近分享同妹妹Dion一齊髮型屋變髮嘅相,佢將一頭長髮做咗Highlight染咗葡萄紫紅色,仲電咗少少孿毛添,令佢個樣睇起嚟大個咗唔少,散發出陣陣少女味。不過有網民就認為佢呢個新髮型太過成熟,比實際年齡仲成熟咗,太過老積,唔襯佢個年紀囉,有網民仲話佢個樣似老咗10年添!