「G級子瑜」瞓身爆乳婚紗相震撼眼球

2023年05月26日 12:02
東網電視
更多新聞短片
台灣女星祈錦鈅因外貌神似周子瑜及G級傲人上圍爆紅,並不時喺社交網晒性感靚相嘅關係,吸粉無數。而最近佢更喺社交網分享咗一系列,同老公去越南影婚紗相嘅花絮,老公細心幫佢戴耳環嘅畫面雖然甜蜜,不過就不及佢G級「導彈胸」嘅畫面震撼眼球,馬甲式婚紗都包唔住嘅吸睛上圍,加埋佢瞓喺沙灘上谷出深長線業線嘅誘惑甜笑,真係搞到一眾男網友睇到眼定定。