Amanda S.被偶遇零Filter顏值驚人 竟然冇人認得佢!

2024年04月14日 16:01
東網電視
更多新聞短片
中法混血模特兒Amanda S.一直都係混血女神,惟去年佢以Tube Dress晚裝現身活動時,被指忽然膠面,繃緊面容令網友吃驚。不過近日有網友喺街頭見到佢拍攝,不過未知係咪佢近年少有現身,令該名網民都認佢唔出,仲令佢最新真實容貌曝光。
網友上載Amanda S.拍攝情況並留言:「貌似在香港遇到了明星,很面熟,但叫不出名字 #明星生圖」見Amanda S.一身緊身黑衫黑褲打扮,身材Fit爆又有型,同當年做Top model嘅狀態冇咩大分別,而佢嘅靚樣似乎亦同去年見人時好大差別,成功搣甩膠面,喺原相機之下都好靚女,狀態絕佳,靚得相當自然。不過此post就惹嚟唔少網民討論,有網民一看就認出佢係Amanda S.,不過同時佢亦被誤認為Danielle、Lisa S.,甚至係蕭芳芳,睇嚟佢都要多啲出鏡,喚醒網友對佢嘅印象。